Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Προσευχή και ευχές υπέρ υγείας.


                        Ευχη  εις ασθενουντα
                        Του Κυριου δεηθωμεν
Δεσποτα Κυριε Σαβαωθ , ο Θεος ημων, ο Πατηρ του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, ο επι των Χερουβιμ καθεζομενος, και υπο των Σεραφιμ ανυμνουμενος ο εν υψηλοις κατοικων, και τα ταπεινα εφορων ο ανατελλων τον ηλιον επι πονηρους και αγαθους, και βρεχων επι δικαιους και αδικους ο διακρατων και διακυβερνων αρρητω δυναμει και σοφια πασαν την κτισιν, και πασαν πνοην ο παιδευων και παλιν ιωμενος δεξαι με προσερχομενον τη ση αγαθοτητι, και μη βδελυξη με τον αμαρτωλον αλλα επακουσον της φωνης της δεησεως μου, και εξαποστειλον βοηθειαν εξ αγιου κατοικητηριου σου, σπλαγχνισθεις επι τω πλασματι των χειρων σου, ο παντων τας προσευχας επακουων, και ιασαι τον δουλον σου(….τον δεινα) εκ της συνεχουσης αυτόν ασθενειας. Σον γαρ εστι το ελεειν και σωζειν ημας ο Θεος ημων, και σοι την δοξαν αναπεμπομεν, τω Πατρι και τω Υιω και τω Αγιω Πνευματι, νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.         

                  Ευχη επι πασαν ασθενειαν
                  Του Κυριου δεηθωμεν
Δεσποτα παντοκρατορ, ιατρε ψυχων και σωματων, ο ταπεινων και ανυψων, παιδευων και παλιν ιωμενος, τον αδελφον ημων(..τον δεινα) τον ασθενουντα επισκεψαι εν τω ελεει σου. Εκτεινον τον βραχιονα σου, τον πληρη ιασεως και θεραπειας, και ιασαι αυτόν,εξανιστων από κλινης και αρρωστιας επιτιμησον τω πνευματι της ασθενειας αποστησον απ’αυτου πασαν πληγην, πασαν αλγηδονα, πασαν μαστιγα,παντα πυρετον η ριγος και ειτι εστιν εν αυτω πλημμελημα η ανομημα , ανες, αφες,συγχωρησον δια την σην φιλανθρωπιαν. Ναι, Κυριε,φεισαι του πλασματος σου, εν Χριστω Ιησου τω Κυριω ημων, μεθ’ ου ευλογητος ει, συν τω παναγιω και αγαθω ζωοποιω σου Πνευματι, νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.

                  Ευχη εις παν ειδος ασθενειας
                    Του Κυριου δεηθωμεν
Κυριε ο Θεος ημων, ο τα χρονια και δεινα παθη λογω μονω θεραπευσας, ο την πενθεραν Πετρου πυρεσσουσαν ιασαμενος Αυτος και νυν, Δεσποτα, ιασαι τον δουλον σου(….τον δεινα) από της συνεχουσης αυτόν μαστιγος, ο παιδευων συμπαθως, και ιωμενος αγαθως ο πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν αφαιρεισθαι δυναμενος και αναστησον αυτόν από κλινης οδυνηρας και από στρωμνης κακωσεως, επιθεις επ’ αυτόν το φαρμακον του ελεους σου παρασχου δε αυτω τελειαν ιασιν και υγειαν. Ότι συ ει ο ιατρος των σωματων και των ψυχων ημων, και σοι την δοξαν αναπεμπομεν, συν τω Πατρι και τω Αγιω Πνευματι, νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.

      Ευχη των Επτα Παιδων εις ασθενη και μη υπνουντα
                          Του Κυριου δεηθωμεν
Ο Θεος ο μεγας και αινετος και ακαταληπτος και ανεκδιηγητος, ο πλασας τον ανθρωπον τη χειρι σου, χουν λαβων από της γης και τη εικονι τη ση τιμησας αυτόν, Ιησου Χριστε, το επιποθητον ονομα, συν τω αναρχω σου Πατρι, και τω παναγιω και αγαθω και ζωοποιω σου Πνευματι, επιφανηθι επι τον δουλον σου(…τον δεινα) και επισκεψαι αυτόν ψυχη και σωματι, δυσωπουμενος υπο της πανενδοξου Δεσποινης ημων Θεοτοκου και αειπαρθενου Μαριας των αγιων επουρανιων Δυναμεων ασωματων του τιμιου ενδοξου προφητου προδρομου και βαπτιστου Ιωαννου  των  αγιων ενδοξων και πανευφημων Αποστολων των εν Αγιοις Πατερων ημων μεγαλων Ιεραρχων και Οικουμενικων Διδασκαλων Βασιλειου του Μεγαλου, Γρηγοριου του Θεολογου, και Ιωαννου του Χρυσοστομου, Αθανασιου και Κυριλλου, Νικολαου του εν Μυροις, Σπυριδωνος του Θαυματουργου, και παντων των Ιεραρχων του αγιου Αποστολου πρωτομαρτυρος και αρχιδιακονου Στεφανου , των αγιων ενδοξων μεγαλομαρτυρων Γεωργιου του Τροπαιοφορου, Δημητριου του Μυροβλυτου, Θεοδωρου του Στρατηλατου και παντων των αγιων Μαρτυρων των Οσιων και Θεοφορων Πατερων ημων, Αντωνιου, Ευθυμιου, Σαββα του Ηγιασμενου, Θεοδοσιου του Κοινοβιαρχου, Ονουφριου , Αρσενιου, Αθανασιου του εν Αθω, και παντων των Οσιων των αγιων και ιαματικων Αναργυρων , Κοσμα και Δαμιανου ,Κυρου και Ιωαννου,Παντελεημονος και Ερμολαου, Σαμψων και Διομηδους, Θαλελαιου και Τρυφωνος, και των λοιπων του Αγιου Αποστολου του Νεου και παντων σου των Αγιων και δος αυτω υπνον ανεσεως, υπνον σωματικον υγειας και σωτηριας και ζωης και ρωσιν ψυχης και σωματος και ως επεσκεψω ποτε Αβιμελεχ τον θεραποντα σου εν τω αγρω του Αγριππα, και εδωκας αυτω υπνον παραμυθιας,του μη ιδειν την πτωσιν Ιερουσαλημ, και τουτον κοιμησας υπνω θρεπτικω, και παλιν τουτον αναστησας εν μια καιρου ροπη, εις δοξαν της σης αγαθοτητος αλλα και τους αγιους σου και ενδοξους επτα Παιδας, ομολογητας και μαρτυρας της σης επιφανειας αναδειξας, εν ταις ημεραις Δεκιου του βασιλεως και αποστατου, και τουτους κοιμισας εν σπηλαιω ετη τριακοσια εβδομηκοντα δυο, ωσει βρεφη θαλποντα εν τη νηδυι’ της αυτων μητρος, και μηδολως υπομειναντας φθοραν,εις επαινον και δοξαν της παλιγγενεσιας και αναστασεως παντων. Αυτος ουν, φιλανθρωπε Βασιλευ, παρεσο και νυν δια της επιφοιτησεως του Αγιου σου Πνευματος, και επισκεψαι τον δουλον σου(….τον δεινα), και δωρησαι αυτω υγειαν, ρωσιν και ευρωστιαν δια της σης αγαθοτητος, ότι παρα σου εστι πασα δοσις αγαθη, και παν δωρημα τελειον. Συ γαρ ει, ο ιατρος των ψυχων και των σωματων ημων, Χριστε ο Θεος και σοι την δοξαν και ευχαριστιαν και προσκυνησιν αναπεμπομεν, συν τω αναρχω σου Πατρι και τω παναγιω και αγαθω και ζωοποιω σου Πνευματι, νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην. 
 
        ΨΑΛΜΟΣ 6 (ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΥΙΔ)
                      ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
2.Κυριε,φανου επιεικης προς εμε.Μη ελεγξης σε παρακαλω, και μη κολασης με τον θυμον σου τας πραξεις μου, μηδε διευθυνης με την οργην σου κατ’ εμου την παιδαγωγικην μαστιγα σου.Τιμωρησε με φιλανθρωπως.

3.Ελεησε με, Κυριε,διοτι από τας πολλας τιμωριας σου και την συντριβην μου κατακειμαι ασθενης.Ιατρευσε με,Κυριε,διοτι από τον πολυν πονον μου και την βαρειαν λυπην μου μετεκινηθησαν και εκλονισθησαν και αυτά ακομη τα οστα μου.

4.Αλλα και ολοκληρον το εσωτερικον μου, η ασωματος και αυλος ψυχη μου εταραχθη παρα πολύ.Και συ, Κυριε, εως ποτε θα εισαι ωργισμενος κατ’ εμου και θα με στερης του ελεους σου?

5.Μη φευγης και μη με αφηνης,Κυριε, αλλ’ ελθε παλιν πλησιον μου ελευθερωσε την ψυχην μου από την αθλιοτητα,εις την οποιαν ευρισκεται, σωσε με δια τους οικτιρμους και το ανεξαντλητον ελεος σου.

6.Ολιγος μου απομενει της μετανοιας ο καιρος.Και εάν αποθανη τις προτου προφθαση να συμφιλιωθη μαζι σου, δεν είναι πλεον δυνατον να σε ενθυμηται με ελπιδα συγχωρησεως και μετανοιας.Εις τον σκοτεινον δε και ερημον της παρουσιας σου Αδην ποιος θα αναμελψη υμνους εις το φοβερον μεγαλειον σου?

7.Απεκαμα από τους στεναγμους δια τας παρεκτροπας μου.Ελουσα και λουω κάθε νυκτα το κρεββατι μου και βρεχω το στρωμα μου με τα αφθονα δακρυα μου.

8.Κλαιω συνεχως εξ αιτιας του θυμου σου και από την συνεχη ροην των δακρυων μου με επονεσαν τα ματια μου.Κατηντησα να περιφρονουμαι από τους εχθρους μου σαν ρουχον πεπαλαιωμενον.

9.Αλλ’ όχι το ελεος του Κυριου μου είναι αβυσσος πολλη και δι’αυτό θα με προστατευση.Φυγετε λοιπον μακραν από εμε εντροπιασμενοι ολοι οσοι εργαζεσθε την ανομιαν. Δεν σας φοβουμαι πλεον.Διοτι ο Κυριος ηκουσε με ευμενειαν και πληθος οικτιρμων την φωνην, που με δακρυα πολλα του απηυθυνα.

10.Ηκουσεν ο Κυριος την δεησιν μου.Ο Κυριος ευηρεστηθη να δεχθη την προσευχην μου.

11.Ας εντροπιασθουν και ας κυριευθουν από ταραχην και τρομον ολοι οι εχθροι μου.Ας υποχωρησουν νικημενοι και ας κατεντροπιασθουν γρηγορα και παρευθυς
http://eylogiakyrioy.blogspot.com/?m=1

Χαίρε ω Μεγαλόχαρη Παρθένε Ευλογημένη
Εσύ γιατρεύεις την καρδιά την κάθε πονεμένη

Πάντα την θεία χάρη σου όλη επικαλούμαι
Καί την Γλυκιά Μανούλα τους ζητούν να γιατρευτούνε.

Είσαι η Μάνα η Στοργική που δεν κρατάς κακία
Βασίλισσα Βασιλισσών Γιάτρισσα Παναγία
Μνήσθητι και τον δούλου Σου (τάδε) που σε έχει ζωγραφίσει
και αν είναι ανειδίκευτος Εσύ τον εξειδικεύσεις
Εγώ είμαι η Γιάτρισσα όπου με λεν Μαρία
και ο Θεός με βάπτισε Δέσποινα Παναγία.

Ω Παναγία μου Γιάτρισσα γλυκιά μας Παναγία.
Πού οι Αγγέλοι εκτελούν την κάθε προσταγή σου.

Δώσε σε κάθε ασθενή που σε επικαλείται
Υγεία εις στο Σώμα του, μαζί και στην ψυχή του.

Όλος ο κόσμος Ερωτά, που θαύρη Σωτηρία
μες την Σχολή της Γιάτρισσας που δίνει ευλογία
θα είναι η σχολή αυτή στον κόσμο η πιο ξακουστή
και με Μεγάλη Προσευχή θα δώσωμεν εις τον καθή
ότι η καρδιά του μας ζητεί

Άσπιλε και Αμόλυντε Γιάτρισσα Παναγία δώσε σε κάθε άρρωστο στο σώμα του υγεία.

Αμήν

https://www.vimaorthodoxias.gr

Προσευχή υπέρ υγείας προς τον Άγιο Λουκά, τον θαυματουργό ιατρό

«Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε ιατρέ Λουκά, σοι κλίνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες τοις τιμίοις και ιαματικοίς λειψάνοις σου, σε παρακαλούμεν, ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών.

Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών, τίμιε πάτερ, και προσάγαγε την δέησιν ημών τω ελεήμονι και φιλανθρώπω Θεώ, ως εστώς ενώπιον αυτού μετά πάντων των αγίων.

Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης ην ηγάπησας τους αδελφούς σου κατά την εν τω κόσμω βιοτήν σου.

Την τέχνην των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρωγή της χάριτος, πλειστάκις εθεράπευσας.

Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρυτα λείψανα, ο των όλων Δεσπότης, πηγήν ιατρείας ανέδειξεν.

Ποικίλας γαρ ιώνται ασθενείας και δύναμιν δωρούνται τοις ευλαβώς ταύτα ασπαζομένοις και αιτουμένοις την θείαν πρεσβείαν σου.

Διό αιτούμεν σε και θερμώς παρακαλούμεν σε, τον την χάριν της ιατρείας κομισάμενον· τον ασθενούντα και δεινώς χειμαζόμενον αδελφόν ημών (…το όνομα του ασθενούς) επίσκεψαι και θεράπευσον εκ της συνεχούσης αυτόν ασθενείας.

Πάντιμε και αγιώτατε πάτερ Λουκά, ελπίς αρραγής των ασθενούντων και κεκμηκότων, μη επιλάθου δωρήσασθαι τω αδελφώ ημών (…το όνομα του ασθενούς) την ίασιν και πάσιν ημίν τα ευφρόσυνα.

Ίνα και ημείς συν σοι δοξάζωμεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, την μίαν θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν»

http://orthodoxplanet.com

Γέροντας Παΐσιος: Η προσευχή για τους αρρώστους

"- Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθήτε για ένα άρρωστο παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνη καλά.Τι να τους πούμε;

- Πέστε τους: «Ο Γέροντας θα προσευχηθή. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα κάνη ό,τι είναι για το καλό του. Αν δη ότι το παιδί, όταν μεγαλώση, θα γίνη καλύτερο, θα ακούση την προσευχή του. Αν δη όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε, επειδή το αγαπάει, θα το πάρη». «Ζήτησε, λέει, και θα σου δώσω».Αλλά θα μου το δώση ο Θεός, αν εγώ είμαι δοσμένος στον Θεό• αλλιώς, τι να μου δώση την ζωή, για να ξεφύγω; Εγώ χαίρομαι, είτε γίνη καλά είτε πεθάνη ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι.

- Γέροντα, είναι καλό να προσευχώμαστε για την υγεία μας;

- Καλύτερα είναι να ζητούμε από τον Θεό να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Να ζητούμε δηλαδή πρώτα την Βασιλεία του Θεού. Αν παρακαλούμε τον Θεό να μας κάνη καλά, τρώμε την ουράνια περιουσία. Όταν όμως δεν αντέχουμε τους πόνους της αρρώστιας, τότε να παρακαλούμε τον Θεό να μας θεραπεύση, και Εκείνος θα ενεργήση ανάλογα.

- Γέροντα, το αν βοηθηθή ένας άρρωστος από την προσευχή που κάνουμε, εξαρτάται και από το τι ζητάει και ο ίδιος από τον Θεό;

- Ο άρρωστος, αν ζητάη από τον Θεό να γίνη καλά μόνον εκείνος και δεν προσεύχεται να γίνουν καλά και οι άλλοι άρρωστοι, δεν κάνει καλά. Εσύ, αδελφή, όταν ήσουν στον κόσμο και εργαζόσουν στο νοσοκομείο, τι έκανες, όταν ο άρρωστος δεν μπορούσε να λέη την ευχή;

- Την έλεγα εγώ, Γέροντα.
- Καλά εσύ, αλλά και ο άρρωστος έπρεπε να λέη κάποια προσευχή.
- Έλεγε και εκείνος «Παναγία μου» ή «Παναγία μου, σώσε με». Αλλά, Γέροντα, και η υπομονή στον πόνο δεν είναι προσευχή;

- Ναι, μπράβο! Είναι και αυτό! Εσείς, όταν σας ζητάη κάποιος να κάνετε προσευχή, γιατί την τάδε ημέρα θα μπη στο χειρουργείο, να προσεύχεσθε από την στιγμή που σας το ζητάει. Να μην περιμένετε την ώρα που θα μπη στο χειρουργείο να προσευχηθήτε. Και στις ακολουθίες, όταν λέη ο ιερέας «υπέρ των εν ασθενείαις κατακειμένων», να λέτε με πόνο το «Κύριε, ελέησον». Αν κάνετε με το διαπασών «βού...», για να πήτε «Κύριε, ελέησον» μουσικό, ο νους σας θα είναι στο «βού...» και στον χαβά, και οι άρρωστοι οι καημένοι που υποφέρουν θα περιμένουν από σας λίγη βοήθεια! Εκείνοι έχουν τον πόνο τους. Εσύ, που δεν έχεις πόνο, προσευχήσου για εκείνους, να βοηθηθούν. Αφού δεν αναστενάζεις στο κρεββάτι, αναστέναξε τουλάχιστον στην προσευχή για τους αρρώστους. Αν οι υγιείς δεν κάνουν λίγη προσευχή για τους αρρώστους, θα τους πη μεθαύριο ο Χριστός: «Είχατε την υγεία σας και δεν κάνατε προσευχή γι' αυτούς που υπέφεραν; ''Ουκ οίδα υμάς...''».

Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήση την φυσική της πορεία. Ενώ, αν κάνουμε προσευχή, μπορεί να αλλάξη δρόμο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους.

ΥΓ. είναι γραμμένο στην γλώσσα γραφής του

Πηγη xristianos.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο