Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

"Είπε Άγιος.." (περί θλίψεως και στεναχώριας)

1 "Μη ρίχνεις τις ευθύνες, για ό,τι σού συμβαίνει, σε άλλους ανθρώπους. Αν και έχουμε πάντα την τάση ν’ αποδίδουμε τα προβλήματά μας στους άλλους, στην κακία ή την ανικανότητά τους, στην πραγματικότητα αυτοί δεν είναι παρά εργαλεία στα χέρια του Θεού. Εργαλεία, που τα χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει τη σωτηρία μας."
Άγιος Μακάριος της Όπτινας

2 "Εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους και υπομένει με ευχαριστία, σκεπάζεται από τον Θεό, για να μη αμαρτήσει· του χαρίζει ο Θεός και παρηγοριά, ανάλογη με την θλίψη."
Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

3 "Οι θλίψεις μας κάνουν περισσότερο σώφρονες, ξεριζώνουν το βραχνά της ραθυμίας, μας μεταπείθουν στο να αγαπάμε την επιείκεια."
Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας

4 "Υπόμεινε τις θλίψεις, γιατί μέσα σε αυτές φυτρώνουν οι αρετές."
Άγιος Νείλος ο Ασκητής

5 "Αν ένας λαός ή μία πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν οι πάντες κι ο Θεός θα τα εξομαλύνει όλα προς το καλό."
Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης

6 "Καθένας που υπερηφανεύτηκε για τα χαρίσματα που έλαβε, και υψηλοφρόνησε σαν να μην τα έλαβε από το Θεό (Α΄ Κορ. 4, 7), δέχεται δίκαια επάνω του την οργή, με το να παραχωρεί ο Θεός στο διάβολο να τον πολεμήσει νοερά και να ταράξει κατά την πράξη τους τρόπους της αρετής, και να θολώσει κατά τη θεωρία τους διαυγείς λόγους της γνώσεως. Έτσι θα μάθει την ασθένειά του και θα αναγνωρίσει τη μόνη δύναμη που καταπολεμεί μέσα μας τα πάθη. Κι αφού μετανοήσει και ταπεινωθεί, απορρίπτοντας τον κομπασμό της οιήσεως, και το Θεό θα εξιλεώσει, και την οργή που έρχεται στους αμετανόητους θ  αποφύγει, η οποία αφαιρεί τη χάρη που φρουρεί την ψυχή και αφήνει έρημο τον αχάριστο νου."
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο