Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Η Κύπρος ὅρισε ὡς προστάτιδα τοῦ συνόλου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων: τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Η Παναγία Προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου η οποία θα τιμάται κατά την 8η Σεπτεμβρίου

Ἀνακοινωθὲν Δεύτερης τακτικῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Τρίτη 19 Ἰουνίου 2018

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 19 Ἰουνίου 2018, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2017 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2018.
Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:
α) Τὴν 8η Ἰουλίου 2018, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντες.

β)Τὴν 15η Ἰουλίου 2018, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 22α Ἰουλίου 2018 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 29η Ἰουλίου 2018 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

3) Ἀνταποκρινόμενη σὲ πρόταση τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΦ, ἐνέκρινε τὴν συγκρότηση Γραφείων Θρησκευτικοῦ στοὺς σχηματισμοὺς Μονάδων τῆς Ε.Φ., σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας, μὲ σκοπὸ τὴν ἀμεσότερη καὶ συστηματικότερη πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ὑποστήριξη τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ε.Φ.

4) Ἀνεγνώρισε, ὡς προστάτες ἁγίους, τῶν Ὅπλων καὶ Σωμάτων τῆς Ε.Φ., τοὺς κάτωθι:

α) Τὸν μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο, ὡς προστάτη τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς, πλὴν τοῦ ὅπλου τοῦ πυροβολικοῦ.

β) Τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ὡς προστάτιδας τοῦ ὅπλου τοῦ πυροβολικοῦ.

γ) Τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὡς προστάτη τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ.

δ) Τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὡς προστάτη τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας.

ε) Τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὡς προστάτη τοῦ ὅπλου τῶν διαβιβάσεων,

Καὶ τέλος ὅρισε ὡς προστάτιδα τοῦ συνόλου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Κύπρου τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία θὰ τιμᾶται κατὰ τὴν 8ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

https://proseuxi.gr/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο