Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Πατερικές διδαχές περί των Αγίων Αγγέλων


Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδηςμιλώντας για την σχέση του ανθρώπου με τις Ασώματες Δυνάμεις λέγει: «Όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, μη τις φαντάζεσαι σαν τρομερά και ανελέητα όντα. Όχι, είναι κάτι το εντελώς το αντίθετο. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσηνή και φιλικά όντα, πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν και βρίσκονται πολύ κοντά σε όποιον τα επικαλείται στην προσευχή του με πίστη και αγάπη. Και το δικό τους όνομα, όπως του Θεού, είναι αγάπη.

Επίσης, όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνάμεις, να παραβλέπεις κάθε τι το γήινο ως φθαρτό και να αγαπάς με όλη σου την ψυχή την ουράνια και την αιώνιο ζωή, λαχταρώντας την. Ευχαριστούνται πολύ οι Άγγελοι όταν βλέπουν ότι ποθούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος, ότι θέλουμε να γίνουμε συμπολίται των μακαρίων πνευμάτων, που βρίσκονται στην βασιλεία του Θεού. Πράγμα άλλωστε, για το οποίο και έχουμε κληθή με την χάρι του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Τριάδος» [1].

Ο Μέγας Βασίλειος σε απολογητικό του λόγο κατά του Ευνομίου θα πει για τους αγγέλους: «Όλοι οι Άγιοι άγγελοι, όπως έχουν το ίδιο όνομα, έτσι έχουν και ίδιαν μεταξύ των φύσιν· εν τούτοις άλλοι εξ αυτών προΐστανται εθνών, άλλοι όμως συνοδεύουν ένα έκαστον των πιστών. Όσον είναι προτιμότερον ολόκληρον έθνος από ένα άνθρωπον, τόσον μεγαλύτερον είναι κατ’ ανάγκην το αξίωμα του εθνάρχου αγγέλου από το αξίωμα αυτού που του έχει ανατεθή η προστασία ενός εκάστου ανθρώπου. Ότι συνοδεύει τον καθένα από τους πιστούς ένας άγγελος, ο οποίος σαν παιδαγωγός και ποιμήν διευθύνει την ζωή του, κανείς δεν θα το αρνηθεί, αν θυμηθεί τους λόγους του Κυρίου, ο οποίος είπε· «να μη καταφρονήσετε κανέναν απ’ αυτούς τους μικρούς, διότι οι άγγελοι των πάντοτε ατενίζουν το πρόσωπον του Πατρός μου του ουρανίου»» [2].

[1]. Αγ. Ιωάννου Κρονστάνδης Η εν Χριστώ ζωή μου Εκδ. Αστέρος σελ. 195.
[2]. Μ. Βασιλείου Ε.Π.Ε. τομ. 10 σελ. 233

https://proseuxi.gr/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο