Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας

Γιατί ο Χριστός μέσα στη Γραφή λέγεται οδός;
Για να μάθης ότι μέσω Αυτού ανεβαί­νουμε στον Πατέρα.

Γιατί λέγεται θεμέλιος λίθος;
Για να μάθης ότι Αυτός βαστάζει όλους μας.

Γιατί λέγεται αμνός;
Για να μάθης ότι Αυ­τός θυσιάστηκε για χάρι μας.

Γιατί λέγεται ζωή;
Διότι ενώ ήμασταν νε­κροί στην αμαρτία, μας ανέστησε.

Γιατί λέγεται φως;
Διότι μας έβγαλε από το σκότος της πλάνης.

Γιατί λέγεται ιμάτιο;
Διότι τον ντυθήκαμε με το Βάπτισμα.

Γιατί λέγεται Τράπεζα;
Διότι τον εσθίουμε με τα άγια μυστήρια.

Γιατί λέγεται οίκος;
Διότι ζούμε μέσα σ” Αυτόν.

Γιατί λέγεται ένοικος;
Διότι είμαστε ναοί Του.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

http://www.xristianos.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο