Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη δόξα Σου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ· ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ)
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Τι είναι οι "Καρυές Αγίου Όρους";

Οι Καρυές είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους από τον 10ο αιώνα και μετά. Σήμερα έχει πληθυσμό γύρω στα 260 άτομα και βρίσκεται σε υψόμετρο 233 μέτρα. Στις αρχές του 10ου αιώνα υπήρχε ήδη, ως συνοικισμός, και ονομαζόταν «Μέση», λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στη μέση της χερσονήσου. Πριν, ήταν τοποθεσία κοντά στη διώρυγα του Ξέρξη. Αυτό επιβεβαιώνεται από σιγίλιο του αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού, όπου ονόμαζε εκείνη τη θέση Παλαιά.

Στις Καρυές βρίσκεται ο κεντρικός ναός της χερσονήσου, το λεγόμενο «Πρωτάτον», το οποίο αποτελεί τον βασικό χώρο των λατρευτικών και διοικητικών συναθροίσεων των αθωνιτών μοναχών. Ο ναός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ήταν μικρός αλλά, περί το 960, κατεδαφίσθηκε και οικοδομήθηκε στη θέση του ο υπάρχων. Τις τοιχογραφίες του, καμωμένες περί το 1300, η παράδοση τις θεωρεί έργα του «Πανσελήνου». Στο Πρωτάτο φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα του «Άξιον Έστιν».

Δίπλα στο ναό βρίσκεται το κτήριο όπου συνεδριάζει η Ιερά Κοινότης και ο πύργος όπου φυλάσσεται το αρχείο με πολλά έγγραφα, μεταξύ των οποίων τα «Τυπικά» του 972 καί του 1045, θεωρημένα με τις υπογραφές των αυτοκρατόρων Ιωάννου Τσιμισκή και Κωνσταντίνου Μονομάχου, αντιστοίχως.

Αξιόλογος ναός είναι επίσης η λεγόμενη «Μολυβοκκλησία», η οποία είναι παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χιλιανδαρινού κελίου. Ως κτήτορες αναφέρονται βάση της κτητορικής επιγραφής οι Μακάριος και Δημήτριος από το Janjevo του Κοσόβου στα 1536/7 και η αγιογράφηση αργότερα από ανώνυμους Κρήτες ζωγράφους στα 1541.

Στις Καρυές είναι εγκατεστημένος ο «Πρώτος», δηλαδή η διοικητική κεφαλή του Αγίου Όρους.
Τα 19 από τα 20 μοναστήρια του Άγιου Όρους (εκτός της Μόνης Κουτλουμουσίου που είναι σε απόσταση 5 λεπτών από τις Καρυές), έχουν τους δικούς τους αντιπροσώπους και διαμένουν σε κτήρια που ονομάζονται κονάκια. Οι αντιπρόσωποι συνεδριάζουν όποτε κριθεί απαραίτητο για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το Άγιο Όρος.

Σε απόσταση 5 λεπτών από τις Καρυές βρίσκεται και η σκήτη του Άγιου Ανδρέα.

Στις Καρυές λειτουργούν Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδος Σχολής.
Επίσης υπάρχουν τα κτήρια του διοικητηρίου, του ταχυδρομείου, του ιατρείου, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, κ.α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αν θέλεις, δες κι εδώ

Για να λαμβάνεις στο Email σου τα νέα άρθρα

Αρχείο