Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Μια καθημερινή Προσευχή

Κύριε, βοήθησε μὲ νὰ ἀντιμετωπίσω μὲ ψυχικὴ γαλήνη ὅλα ὅσα θὰ μοῦ φέρει ἡ σημερινὴ μέρα.
Βοήθησε μὲ νὰ παραδοθῶ ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἅγιο θέλημά Σου.
Στὴν κάθε ὥρα αὐτῆς τῆς μέρας φώτιζε μὲ καὶ δυνάμωνε μὲ γιὰ τὸ κάθε τί.
Ὅποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω στὸ διάστημα τῆς σημερινῆς ἡμέρας, δίδαξε μὲ νὰ τὶς δεχθῶ μὲ ἠρεμία καὶ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸ ἅγιο Θέλημά Σου.
Καθοδήγησε τὶς σκέψεις  καὶ τὰ συναισθήματά μου σὲ ὅλα τὰ ἔργα μου
καὶ τα λόγιά μου.
Σ’ὅλες τὶς ἀπρόοπτες περιστάσεις  μὴ μὲ ἀφήσεις νὰ ξεχάσω ὅτι τὰ πάντα προέρχονται ἀπὸ Ἐσένα .
Δίδαξε μὲ νὰ συπεριφέρομαι σὲ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς   μου μὲ εὐθύτητα καὶ σύνεση ,ὥστε νὰ μὴ συγχύσω  καὶ  στεναχωρήσω κανένα.
Κύριε δός μου τὴ δύναμη νὰ ὑποφέρω τὸν κόπο καὶ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς καθ’ὅλη τη διάρκεια της.
Καθοδήγησε τὴν θέλησή μου καὶ δίδαξε νὰ προσεύχομαι ,νὰ πιστεύω,νὰ ὑπομένω νὰ συχωρῶ καὶ νὰ ἀγαπῶ.
Ἀμήν.

http://pneumatikixara.blogspot.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο