Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη δόξα Σου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ· ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ)
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Διότι ο Θεός δεν ζητεί γλωσσική καλλιέργεια, ούτε κομψά λόγια, αλλά την ομορφιά της ψυχής

Δεν γνωρίζουμε όμως το κέρδος της προσευχής, επειδή δεν την κάνουμε με όλη μας την προσοχή και δεν εφαρμόζουμε τους νόμους του Θεού όταν προσευχώμαστε. Όταν βέβαια πρόκηται να συνομιλήσουμε με κάποιους ανωτέρους μας, συνομιλούμε αφού ρυθμίσουμε κατάλληλα το παρουσιαστικό μας, το βάδισμά μας, τη στολή μας και όλα τα άλλα˙  όταν όμως προσερχώμαστε στον Θεό, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε, στριφογυρίζουμε και δείχνουμε αδιαφορία˙ ενώ είμαστε γονατισμένοι , το μυαλό μας γυρίζει στην αγορά.
Αν όμως προσερχώμαστε με την ευλάβεια που πρέπει, και σαν να πρόκειται  να συνομιλήσουμε με τον Θεό, τότε θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πόσο κέρδος αποκομίζουμε και πριν ακόμη λάβουμε εκείνα που ζητάμε. Γιατί άνθρωπος που έμαθε να συνομιλή με τον Θεό, όπως πρέπει να συνομιλή κάποιος με τον Θεό, θα γίνη στο εξής άγγελος. Έτσι ελευθερώνεται η ψυχή από τα δεσμά του σώματος˙ έτσι εξυψώνεται ο λογισμός του˙ έτσι μεταφέρεται στον ουρανό˙ έτσι περιφρονεί τα κοσμικά πράγματα˙  έτσι στέκεται κοντά στο βασιλικό θρόνο, είτε είναι φτωχός, είτε δούλος, είτε απλός πολίτης, είτε αγράμματος.
Διότι ο Θεός δεν ζητεί γλωσσική καλλιέργεια, ούτε κομψά λόγια, αλλά την ομορφιά της ψυχής˙ κι αν εκείνη λέγη όσα πρέπει, φεύγει πετυχαίνοντας το παν.

Από το βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Τα νεύρα της ψυχής»

http://pneumatikixara.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Για να λαμβάνεις στο Email σου τα νέα άρθρα

Αρχείο