Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη δόξα Σου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ· ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας, ύψιστε Θεέ)
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

"Ο προορισμός του ανθρώπου"

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίσει ο Χριστιανός αφ’ ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεως μας και αφ’ ετέρου να μάθει τι είναι υποχρεωμένος να κάνει, για να καταρτισθεί, να αναδειχθεί δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό.
Γι΄ αυτό περιέχει περιληπτικά όλα όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία να γνωρίζει ο Χριστιανός για τον καταρτισμό, τη μόρφωση και την ηθική τελειοποίησή του.

Περιέχει Δογματική, διότι διατυπώνονται σ’ αυτό τα κυριότερα δόγματα της πίστεως. Εξηγείται δηλαδή από πού πηγάζει και πως χορηγείται στον Χριστιανό η άφεση των αμαρτιών του, η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Ποια δύναμη και χάρη του δίνεται με τα Άγια Μυστήρια.

Περιλαμβάνει ακόμη και Απολογητική, διότι αναφέρονται οι σπουδαιότεροι λόγοι που αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού.

Περιλαμβάνει και Ηθική, διότι αναφέρονται τι είναι γενικά η αρετή και τι η κακία και αμαρτία. Αναφέρονται οι νόμοι και οι εντολές, που πρέπει να τηρεί ο Χριστιανός, καθώς και οι αρετές που οφείλει να εφαρμόζει. Αναφέρεται το πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει την ηθική και πνευματική του κατάσταση, καθώς και τα μέσα, με τα οποία θα αποφεύγει την αμαρτία και θα εργάζεται την αρετή.

Περιλαμβάνει ακόμη και Λειτουργική, διότι αποδεικνύεται σ’ αυτό φανερά η ύψιστη σημασία που έχει η θεία Λειτουργία και εξηγείται ποια είναι η αληθινή και ευάρεστη λατρεία στον Θεό.

Περιλαμβάνει και Ερμηνευτική, διότι για ν’ αποδείξει και επιβεβαιώσει τα διάφορα ζητήματα, παρουσιάζει και ερμηνεύει σ’ αυτό πολλά, τα κυριότερα χωρία της Αγίας Γραφής, που είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε.

Επομένως, εκείνος που μελετά αυτό το βιβλίο, θα μαθαίνει όλα αυτά τα σπουδαιότατα ζητήματα που ενδιαφέρουν όποιον θέλει και ποθεί τη σωτηρία του.
Επειδή δε τα θέματα αυτά εξηγούνται το καθένα σε ειδικό κεφάλαιο, με αποδείξεις και επιχειρήματα, γι’ αυτό ο αναγνώστης μπορεί ακόμη να δίνει λόγο σ’ όποιον αναζητεί την αλήθεια ή έχει την ανάγκη της.

Αθήναι 1η Μαρτίου 1913
Αρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος
Σελίδες: 543
Εκδότης: Αδελφότης Θεολόγων “η ΖΩΗ”

http://www.xfd.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αν θέλεις, δες κι εδώ

Για να λαμβάνεις στο Email σου τα νέα άρθρα

Αρχείο